A víz

toA(z édes) víz nélkülözhetetlen az élethez és az egészséghez: az ember 2-3 napnál tovább nem éli túl a vízhiányt, a víz nem megfelelő minősége pedig betegségek kialakulásához és terjedéséhez vezethet. A víz – élettani szerepe mellett – ugyanakkor elengedhetetlen a mezőgazdaság, az ipar és a kultúra számára is.
Bár a víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag – a Föld felületének 71%-át víz borítja -, az ivóvíz mennyiségi és minőségi hiánya mégis napjaink egyik legsúlyosabb környezeti problémájává vált.

Az ún. globális vízproblémák kialakulásához több tényező együttesen vezetett:

  • a Földön megtalálható vízkészletek alig 3%-a édesvíz (97% az óceánok és tengerek sós vize), ennek nagy része (közel 70%-a) ráadásul hótakaró és gleccserek formájában az emberlakta területektől távol található meg;
  • az édesvíz-készletek eloszlása nem egyenletes – bizonyos területek bőségesen el vannak látva, míg másutt napi gondot okoz a víz hiánya;
  • az ipari forradalom és a népességnövekedés következtében – globálisan nézve – fokozódik a vízfelhasználás;
  • a növekvő használat és a klímaváltozás miatt csökken a felhasználható édesvíz mennyisége;
  • a nem fenntartható használat – szennyezés, átgondolatlan mezőgazdasági csapolások, túlhasználat – miatt romlik a rendelkezésre álló ivóvízkészlet minősége.

A víz széleskörű felhasználásának következtében a vízkészlet fenti mennyiségi és minőségi problémái súlyos környezeti, társadalmi és gazdasági károkat okoznak: emberéleteket sodornak veszélybe, gátat szabnak a gazdasági fejlődésnek, élelmiszerhiányhoz és társadalmi konfliktusokhoz vezethetnek, és – a vizes élőhelyek veszélyeztetése révén – a biodiverzitás súlyos sérülését okozzák.

Magyarország vízkészletei jelenleg nincsenek közvetlen veszélyben. Nálunk is vannak azonban olyan területek, ahol időről-időre vízminőségi problémák jelentkeznek, és a vizes élőhelyek védelme érdekében is folyamatosan tennünk kell. Emellett a globális vízhiány közvetetten az élelmiszerhiány és az élelmiszerárak növekedése, a terjedő (és behordozott) fertőző betegségek vagy akár az etnikai és háborús konfliktusokból fakadó társadalmi és szociális következmények (pl. menekültáradat) révén a jövőben nálunk is okozhat problémákat. Vízkészleteink megőrzése és a tudatos vízhasználat ezért nekünk is elemi érdekünk.